Communicatie voorkomt kwaliteitsproblemen

Uit onderzoek in bedrijven blijkt dat gemiddeld 80% van de kwaliteitsproblemen voortkomt uit het niet goed functioneren van het bedrijf. Het bestaan van kwaliteitsproblemen is eenvoudig te zien als er sprake is van ontevreden klanten en ontevreden medewerkers. Het traceren van de oorzaken ervan is veelal een moeilijker opgave. In de praktijk blijkt met name de communicatie, zowel met de klant als in het bedrijf, de belangrijkste bron van kwaliteitsproblemen te zijn.

Veelal blijkt het volgende het geval te zijn:

  • klantwensen worden niet correct vertaald in de gevraagde producten en diensten;
  • door het ontbreken van juiste informatie treden er fouten in de planning op;
  • er ontbreekt een systeem voor beheersing van de informatiestroom binnen het bedrijf.

Kwaliteit leveren is dus voor een groot deel een managementvraagstuk

Gedegen management van kwaliteit ofwel kwaliteitsmanagement, waarbij ook alle medewerkers worden ingeschakeld, bepaalt voor het belangrijkste deel het uiteindelijke kwaliteitsniveau van een bedrijf.

Het is daarom ook aan te raden een kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld het internationaal bekende ISO9001, in te voeren. Vooropgesteld natuurlijk dat dit de weerslag vormt van het gestructureerd werken aan kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit op maat

Wil je meer weten over ISO 9001? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem direct contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someone