Focus duurzame inkoop laat te wensen over

MVO duurzaam inkopenOverheden doen te weinig aan duurzaam inkopen. In de praktijk komt er weinig terecht van de ambitie van overheden om duurzaam in te kopen. Dat concludeert een coalitie bestaande uit MVO Nederland, De Groene Zaak, Social Enterprise NL, NEVI, MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens onderzoek van Ecorys is de focus op duurzaam inkopen met zo’n 42 procent afgenomen sinds 2010. De nodige kennis en ervaring ontbreekt veelal om een goede invulling te geven hieraan. Nu is inkopen nog teveel een risicomijdend bureaucratisch proces van afvinken en stapelen van eisen, waarbij weinig ruimte is voor innovatieve en duurzame oplossingen. Lees hier het gehele artikel.

Bron: MVO Nederland

Leider zet medewerker voorop

Nationaal-Leiderschap-2015Bijna de helft van de leiders vindt zichzelf open, coachend en stimulerend. Zij geven veel verantwoordelijkheid en vertrouwen aan hun medewerkers. Dit blijkt uit de presentatie van het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015 tijdens de Big Improvement Day. De mensgerichte leiderschapsstijl is daarmee duidelijk favoriet. De leiders geven zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,6. Medewerkers waarderen hun leiders met het cijfer 6,8 en herkennen de aandacht voor de ‘mens’ binnen de organisatie. 36% noemt hun leider mensgericht. Twee derde van de werknemers is tevreden dan wel zeer tevreden over de stijl van leidinggeven. Voor leiders is dat percentage zelfs 85%.  Lees hier het gehele artikel.

Bron: NRCMedia

Volvo Ocean Race telt Plastic Soup

oceaan-fotoElke 37 seconden een stuk plastic. Schipper Bouwe Bekking van Team Brunel zag zoveel Plastic Soup, dat hij en zijn bemanning van de Volvo Ocean Race begonnen te tellen.

Het team Brunel voer in de Indische Oceaan, onder Sri Lanka, toen schipper Bouwe Bekking een hartekreet op zijn log plaatste dat begon met: “Helaas een treurig bericht om de dag mee te starten.”

Bekking: “Er drijft hier ontzettend veel plastic in het water. Zoveel zelfs, dat ik gisteren besloot om vier uur lang om de tien minuten het aantal voorbijdrijvende stukken plastic te tellen. De uitkomst was schokkend.” Nu vaart deze zeilbolide behoorlijk hard, zelfs in de windluwe deel van de Indische Oceaan toch al gauw 8 knopen (14 kilometer per uur), maar op andere ‘legs’ ook met topsnelheden van meer dan 20 knopen.
Lees hier het gehele artikel.

Bron: P-Plus

Meer flexibel personeel in 2015

flexibelwerkEen groot deel van de Nederlandse werkgevers verwacht dat in 2015 de flexibilisering van hun personeelsbestand zal doorzetten. Een derde van hen voorziet dat het aantal vaste medewerkers zal afnemen, eveneens een derde denkt dat het flexibele personeelsbestand juist zal groeien. De helft van de werkgevers verwacht geen verschuiving van vast naar flex of omgekeerd. De werkgevers verwachten komend jaar in meerderheid (75 procent) geen serieuze problemen bij de vervulling van vacatures. Bij degenen die dergelijke problemen wel verwachten, gaat het vooral om technisch geschoolden op alle niveaus.
Lees hier het gehele artikel.

Bron: Kwaliteit in bedrijf

Drukkerijen verminderen milieudruk met 30%

drukkerijenZeven drukkerijen uit West-Nederland werken sinds 2011 samen aan verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. De bedrijven komen onder begeleiding van branchevereniging KVGO en Stichting Stimular enkele malen per jaar bij elkaar in de grafische Duurzaamheidskring West-Nederland om kennis en ervaringen over duurzaam ondernemen uit te wisselen. De deelnemers verminderden sinds 2011 de gezamenlijke milieudruk met 30%. De drukkerijen zijn nu klaar voor de volgende stap: eind 2015 willen zij allen de MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000 gaan ondertekenen. Lees hier het volledige artikel.

Bron: Stichting Stimular

Milieu subsidies 2015

kolencentralesOp 30 december 2014 zijn de Energielijst en de Milieulijst 2015 gepubliceerd. De Energielijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2015 is het EIA budget 106 miljoen euro.

De Milieulijst is de lijst met duurzame technieken waarmee ondernemers een fiscaal voordeel genieten. Ondernemers die bijvoorbeeld investeren in grondstoffenbesparing, E-auto’s of de stedelijke omgeving verduurzamen.

De fiscale regelingen MIA en VAMIL

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). MIA en VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Bedrijven die investeren in op de Milieulijst genoemde  technieken kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

De Energielijst en de Milieulijst 2015 zijn op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijsten zijn ook online te vinden:
www.rvol.nl/eia
www.rvo.nl/miavamil

Nieuwe ISO-normen op komst

complianceOrganisaties moeten voor steeds meer onderwerpen en steeds meer verschillende stakeholders aantonen dat ze ‘in control’ zijn en voortdurend betere prestaties leveren. Het zijn al lang niet meer alleen de klanten die om borging van de kwaliteit van geleverde producten en diensten vragen.

Dit vraagt om een nieuwe benadering van de op ISO-normen gebaseerde managementsystemen die veel bedrijven toepassen voor kwaliteit, milieu, arbeidsomstandigheden en informatiebeveiliging. Die moeten beter gaan aansluiten op de trend van integraal risico- en compliancemanagement.

Door de nieuwe inhoud en structuur sluiten de managementsysteemnormen straks beter aan bij de in organisaties gangbare besturingsmodellen.

Bron: nen.nl