Categoriearchief: Duurzaam Ondernemen

Duurzaam Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit). Met respect voor de sociale kant (people). Binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Ook wel de triple-P-benadering genaamd.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen anno nu?

MVO, duurzaamMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met aandacht voor people (je eigen werknemers en de maatschappij als geheel), planet (je impact op het milieu) en profit (ondernemen met winst). Inmiddels zijn ook diverse andere termen in zwang. Hierna lees je in het kort de verschillen en overeenkomsten.

Duurzaam ondernemen

Vooral kleine ondernemers spreken liever over duurzaam ondernemen dan over mvo. Bij duurzaam ondernemen ligt de nadruk vooral op de eigen organisatie, de eigen medewerkers en de eigen impact op het milieu. Er wordt minder naar de samenleving en het milieu als geheel gekeken. Mvo op iets kleinere schaal dus, wat ook minder verwachtingen schept. Wie duurzaam onderneemt, houdt bij alle beslissingen rekening met het welzijn van de medewerkers, de impact van de eigen activiteiten op de samenleving en het milieu. Het gaat een stap verder dan alleen de wettelijke verplichtingen volgen. De focus ligt op de lange termijn. Door duurzaam te ondernemen, zorg je ervoor dat je bedrijf ook in de toekomst kan rekenen op loyale medewerkers, draagvlak in de omgeving en minder afhankelijkheid van uitputtelijke bronnen.

Groen Ondernemen

Bij groen ondernemen ligt de nadruk sterker op het milieu dan op de maatschappij. Groen ondernemen kan bijvoorbeeld door met tweedehands materialen te werken, vervuilende stoffen te vervangen voor niet-vervuilende, alleen duurzame energie te gebruiken, zelf duurzame energie op te wekken en geen afvalstoffen te produceren. Je kunt jezelf groen noemen als jouw negatieve impact op het milieu veel kleiner is dan die van vergelijkbare bedrijven, of als je zelfs aan milieuverbetering doet door je werkzaamheden.

Ethisch ondernemen

Hier ligt de nadruk sterker op de maatschappij. Je werknemers fatsoenlijk behandelen of expliciet kansen bieden aan groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vooral in ontwikkelingslanden, waar vanuit de overheid weinig is geregeld om arbeiders rechten te geven, is ethisch ondernemen belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan Fair Trade, waarbij arbeiders een minimumloon krijgen waarvan ze kunnen leven en zich kunnen verenigen. Je onderneemt ook ethisch door alleen voor toeleveranciers te kiezen die zich aan deze normen houden. In Nederland kun je ethisch ondernemen door bijvoorbeeld ex-gedetineerden, schoolverlaters, Wajongers, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of 55-plussers een kans te bieden.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo)

Mbo gaat nog een stap verder dan mvo. Bij mvo houd je rekening met mens en milieu bij de bedrijfsvoering, mbo gaat over wat je als ondernemer kunt bieden aan de maatschappij of het milieu, vooral in je directe werkomgeving. Sommige bedrijven lenen bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd werknemers uit om vrijwilligerswerk in eigen dorp of stad te doen, of voeren onbezoldigd activiteiten uit voor een goed doel. Je kunt ook producten of diensten doneren. Ook dit is maatschappelijk betrokken ondernemen.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is het signaleren van een sociaal probleem (op het gebied van mens, dier, milieu, kunst, cultuur, onderwijs) en dit op een ondernemende manier willen oplossen. Het hoofddoel van de onderneming is dus een sociale verandering teweegbrengen. Winst maken staat niet meer voorop, maar de sociale onderneming is niet afhankelijk van giften of subsidies.

Bron: mkbservicedesk

betere bedrijfsresultaten door gelukkige medewerkers

MVO, betere bedrijfsresultaten, ISO9001, ArboGelukkige medewerkers zorgen voor betere bedrijfsresultaten. Dat klinkt prachtig, maar hoe doe je dat? Niet door harder te duwen of strakker te sturen, maar door het werkgeluk van je mensen te vergroten.  

Medewerkers die met plezier naar hun werk komen en met voldoening weer naar huis gaan zijn het meest waardevol voor je bedrijf. Zij zijn het visitekaartje naar buiten. Zij zorgen voor de effectiviteit van je projecten. En voor gelukkige klanten.

WAT MAAKT WERKGELUK(KIG)?

Werkgeluk bereik je door het vergroten van de intrinsieke motivatie van medewerkers. Door ze autonomie, zingeving en meesterschap te geven in hun werk:

  • autonomie om het werk te mogen doen zoals de werknemer vindt dat hij tot het beste resultaat komt
  • zingeving om te voelen dat hij nuttig werk doet waarbij niet alleen de organisatie, maar ook maatschappij en klant er beter van worden
  • meesterschap door te streven om het beste uit zichzelf te halen en daarin te blijven leren en ontwikkelen.

ZET IN OP SOCIALE INNOVATIE

Tip 1: Beperk de hiërarchie

Het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid neemt toe in een platte organisatie. Collega’s werken vanuit gelijkwaardigheid aan een gemeenschappelijk doel. Dit voedt de intrinsieke motivatie en levert creativiteit van onderop. Door teveel (midden) management en statische periodieke controles worden je mensen niet uitgedaagd om méér, beter of slimmer te werken.

Tip 2: Treed op als coach

Leiderschap is essentieel in sociale innovatie, maar gaat meer richting coachen dan sturen. Let daarbij wel op de individuele verschillen tussen je medewerkers, want iedereen gaat anders om met verandering. Het wegvallen van een sturende leidinggevende kan bij de een het gevoel oproepen dat hij in de steek gelaten wordt, en een ander neemt juist te veel verantwoordelijk op zich, wat weer risico’s van stress en overspannenheid met zich meebrengt.

Tip 3: Stuur op resultaat

Vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers door ze te sturen op resultaat (output) in plaats van gewerkte uren. Geef mensen meer vrijheid wanneer ze werken en waar ze werken, zo lang het duidelijk is wat je verwacht van het geleverde werk. Deze manier van werken is ook wel bekend onder de term Het Nieuwe Werken (HNW). Maar sociale innovatie gaat een stapje verder dan de vraag waar en wanneer mensen werken. Het betekent een fundamentele verandering van hoe zij werken. Lees meer over HNW bij de trends.

Tip 4: Benut competenties

Richt de verdeling van werk in op basis van individuele competenties, in plaats van afgebakende functieprofielen. Zo maak je beter gebruik van de veelzijdigheid aan kennis en kunde binnen de organisatie. Ook vinden werknemers hun werk leuker wanneer ze er goed in zijn. Het gevoel van zingeving en meesterschap neemt toe, omdat ze hun unieke eigenschappen inzetten die als erg waardevol worden ervaren door klanten en collega’s.

Tip 5: Blijf ontwikkelen

Stimuleer je werknemers om te blijven leren en ontwikkelen. Nieuwsgierigheid is een belangrijke eigenschap om kennis of vaardigheden eigen te willen maken. Verdieping of verbreding van de werkzaamheden levert een hoge mate van meesterschap op, werknemers blijven uitgedaagd en krijgen de ruimte om hun ambities te ontplooien. Dit is ook een mooie manier om medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Lees meer over duurzame inzetbaarheid bij de trends.

Bron: MVOnederland

Energie audits, ook verplicht voor u?

stopcontactWist u dat er een Europese wet (Energie Efficiëntie Richtlijn, EER) van kracht is die energie audits verplicht voor bedrijven met meer dan €50 miljoen omzet per jaar of met meer dan 250 medewerkers? Deze verplichting treedt per 5 december 2015 in werking.

De belangrijkste gevolgen voor uw organisatie zijn:
  • Grote bedrijven (> €50 miljoen per jaar omzet en/of >250 medewerkers) moeten elke 4 jaar een onafhankelijke energie audit laten uitvoeren en de rendabele maatregelen (terugverdientijd < 5 jaar) moeten worden geïmplementeerd.
    De energie audits dienen aan te sluiten bij internationale normen zoals ISO 50001 (energiemanagementsysteem) of EN 16247-1 (energie audits) en te voldoen aan de minimale eisen (bijlage VI van de EER). Bedrijven hebben vrijstelling van de verplichte energie audits:
  1. Bij deelname aan het MJA- of MEE convenant, waarbij elke 4 jaar een Energie Efficiëntie Plan moet worden opgesteld;
  2. Wanneer zij ISO 50001 gecertificeerd zijn;
  3. Wanneer zij ISO 14001 gecertificeerd zijn, waarbij ook periodiek energie audits worden uitgevoerd.
  • Voor MKB-bedrijven (<50 miljoen per jaar omzet en/of <250 medewerkers) is het niet verplicht maar wel aanbevolen om een energie audit te laten uitvoeren.
Energiemanagementsysteem volgens ISO 50001

Wilt u starten met energiemanagement maar weet u niet hoe u een managementsysteem conform ISO 50001 opzet?

Meer informatie

Sparx helpt u graag op weg. Wilt u vrijblijvend een advies over een energie managementsysteem op basis van de ISO 50001, klik dan hier.