Tagarchief: ISO9001

Kwaliteitsmanagement -zoals ISO9001- helpt bij het continu verhogen van de kwaliteit van processen, producten en interne organisatie. Met als doel een betere klantwaardering. Een goed ingericht ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem leidt tot minder kosten. En uiteindelijk een hoger rendement.

‘vijf keer waarom’

oorzaakanalyseVeel organisaties hebben moeite met vaststellen van de oorzaken van afwijkingen: de oorzaakanalyse. Een van de pijlers van kwaliteitsmanagement is continu verbeteren. Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het een lastige klus. Een handige methode hiervoor is de zogenaamde ‘vijf keer waarom’ -vraagtechniek.

Oorzaakanalyse

In het artikel ‘Continu verbeteren voor meer succes‘ in Kwaliteit in Bedrijf schetst drs. Sandra Henke van Certiked een proces voor het doen van oorzaakanalyses en continue verbetering.

Bron: Kwaliteit in Bedrijf

belangrijkste thema’s nieuwe ISO-normen

belangrijkste thema's ISOIn 2015 zijn de nieuwe ISO-normen verschenen; ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. In de nieuwe normen is de aandacht verschoven van -hoofdzakelijk de klant- naar meerdere thema’s. De belangrijkste 5 thema’s ISO zijn;

  • Stakeholdermanagement
  • Compliancemanagement
  • Leiderschap (governance)
  • Risicomanagement
  • Koppeling strategie en bedrijfsvoering

1. Stakeholdermanagement

Wie is eigenlijk de klant en wat zijn de wensen en verwachtingen van belanghebbenden?

2. Compliancemanagement

Voldoen aan klant- en wettelijke eisen is niet meer voldoende. Er zijn meer stakeholders die invloed hebben op het succes van een organisatie.

3. Leiderschap (governance)

Het topmanagement krijgt explicietere taken en activiteiten tot haar verantwoordelijkheid om invulling aan te geven.

4. Risicomanagement

Hoe gaan bedrijven om met kansen en bedreigingen ten aanzien van doelstellingen en beleid dat ze willen realiseren. In ISO 9001:2015 is het thema ‘risk-based thinking’ nieuw.

5. Koppeling strategie en bedrijfsvoering

Hoe managementsystemen een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategie van de organisatie.

De belangrijkste thema’s ISO toegelicht

Wat is de meerwaarde van certificatie?

Met een ISO 9001 certificering heeft u een ‘bewijs’ dat u voldoet aan de eisen van een norm. Dit kan nuttig zijn in aanbestedingstrajecten. Maar ook klanten die er niet specifiek om vragen, vinden het prettig om te zien dat u uw organisatie op orde heeft. Intern wordt certificering vaak als mijlpaal en bekroning op heel veel werk gezien, en daarna is het een stok achter de deur om uw systeem actueel te houden.

Start vandaag nog voor ISO9001

Wil je meer weten over ISO 9001 certificering? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem direct contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.