SDG Sparx MVO

Over Sparx

Met mijn bedrijf Sparx kwaliteitsmanagement begeleid ik mkb-bedrijven met het opzetten en verbeteren van hun organisatie. Als ook de kwaliteitszorg en de mensen die ermee werken. En wel op een manier die bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf en haar medewerkers. Aan de ene kant ben ik op strategisch niveau sparringpartner van het management. Daartegenover begeleid ik leidinggevenden en medewerkers op operationeel niveau.

Praktisch advies en begeleiding in kwaliteits-, arbo- en milieuzorg; dé basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

In relatie tot de visie en doelen van het bedrijf streef ik ernaar om mensen optimaal in te zetten. Dat doe ik niet alleen, dat doen we samen. Hiervoor reik ik de kennis, structuur en hulpmiddelen aan waar medewerkers ook zelf mee aan de slag kunnen.
Bovenal gun ik iedereen een goed georganiseerd managementsysteem, dat bijdraagt aan het plezier en het succes van het bedrijf.

Het doel van mijn bedrijf is om bedrijven  te
helpen de goede dingen goed te doen
Sparx kwaliteitsmanagement biedt
 • Persoonlijke begeleiding
 • Praktische handreikingen en voorbeelden
 • Samenwerken aan kwaliteit
Gespecialiseerd in
 • Kwaliteitsmanagement (ISO9001)
 • Lean Six Sigma
 • Milieumanagement (ISO14001)
 • Arbomanagement (Arbo RI&E)
 • Informatiebeveiliging (AVG)
 • Energiemanagement (ISO50001)
 • CO2-voetafdruk (ClimateCalc)
 • Auditeren (ISO19011:2011)
 • VOL-VCA
Een managementsysteem, wat is dit nu eigenlijk?

Een managementsysteem stelt een bedrijf in staat continu aan gestelde eisen te voldoen. Evenals de prestaties op bepaalde gebieden (in het geval van kwaliteit, maar ook voor bijvoorbeeld arbo en milieu) te verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om een dergelijk managementsysteem te laten certificeren. Waardoor het ook een belangrijk marketinginstrument kan vormen. Waarmee je tevens voldoet aan de wensen van opdrachtgevers.

Een managementsysteem brengt structuur aan in de wijze waarop zaken intern georganiseerd zijn. Immers schept het duidelijkheid in de formele afspraken welke binnen het bedrijf gemaakt zijn. Bovendien is het systeem een systematische aanpak om beleid en doelstellingen op te stellen en deze vervolgens te realiseren.

ISO9001 kwaliteitsmanagement

Minder kosten, een hoger rendement. Bovendien een betere waardering van klanten. Samengevat; het ideale plaatje voor je bedrijf. Dat bereik je door middel van een goed opgezet ISO9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

Om goede stappen te zetten worden kansen en bedreigingen afgewogen.  Dit in relatie met interne zwakke en sterke punten.  Tevens wordt de richting uitgewerkt in: beleid, doelen, afspraken over werkzaamheden en beheerste werkprocessen. Immers speelt ISO9001 hierbij een belangrijke houvast.

Duurzaam ondernemen

Vanaf de start in 2011 van Sparx richt ik mij – met hart voor mvo – op duurzame ondernemers. Daarom heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van kwaliteit, arbo en milieuzorg. De basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Eveneens vaak duurzaam ondernemen genoemd.

Ga vandaag nog aan de slag

Meer weten over mijn diensten op gebied van kwaliteit, arbo en milieu (organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.

Kortom; volg Sparx kwaliteitsmanagement ook op LinkedIn en Google.

Linkedin Sparx
Referenties

Deze bedrijven mag ik tot mijn klanten rekenen.

kwaliteitsmanagement