duurzaam beleid

duurzaam beleid Sparx groene stroom nieuwe werken

Duurzaam beleid is terug te zien in de dagelijkse bedrijfsvoering. Onder meer door afspraken efficiënt te plannen. Energiegebruik te minimaliseren, groene stroom te betrekken. En gebruik te maken van de diensten & producten van andere duurzame bedrijven. 

Het Nieuwe Werken

Mijn duurzame beleid is gericht op het Nieuwe Werken. Zo gebruik ik zo min mogelijk vervoersmiddelen. Door zoveel mogelijk op afstand te werken om daarmee reizen te beperken. Daarbij wordt gekozen voor het meest duurzame vervoer.

Stichting MVO-Register

Het MVO-Register is een online platform waar bedrijven hun MVO prestaties zichtbaar maken aan klanten. Het MVO-Register sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.

Sparx heeft het MVO-Register gekozen en actief ons MVO programma transparant te maken. Het MVO-Register is een platform waar bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar maken. De MVO principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000 staan hiermee centraal in mijn bedrijfsvoering en hiermee bouwt Sparx gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst. Alle informatie in het MVO-Register is getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werk ik mijn rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van mijn MVO prestaties.

MVO register ISO26000