duurzaam inkopen

Mkb’ers nemen steeds meer duurzame maatregelen die leiden tot een lagere CO2-uitstoot. Gebruik van groene stroom. En verduurzaming van het wagenpark zijn de meest genomen CO2-reductiemaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van SQ Consult, in opdracht van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Duurzaam inkopen

MKB-ers worden steeds duurzamer

Normen en waarden worden ook in de ondernemerswereld steeds belangrijker. Er wordt steeds vaker rekening gehouden met het milieu en met eerlijke handel in de wereld. Maar hoe kan je als ondernemer mee doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Het gaat over duurzaam personeelsbeleid, duurzame innovaties, inkoop én verkoop. Dit is niet alleen belangrijk voor mens en milieu, het onderscheidend vermogen van een bedrijf wordt ook groter. Investeren in een duurzame bedrijfsvoering is een toekomstgerichte én commerciële keuze. Want steeds meer opdrachtgevers richten zich op duurzaam inkopen bij hun leveranciers.

Duurzaam inkopen

Alle partijen binnen het inkoopproces hebben profijt van uniformiteit. Zo worden aanbieders met minder verschillende eisen vanuit inkopers geconfronteerd. Waardoor het inschrijven minder inspanning vraagt. In de bewijsvoering wordt bedrijven gevraagd om certificaten, zoals ISO 14001, ISO 9001, CO2-Prestatieladder en Milieubarometer op te voeren.

Het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van je bedrijf creëert vooral bewustwording, zowel binnen als buiten je organisatie. Zodoende kan je effectief je CO2- of milieufootprint verminderen. Een ideaal hulpmiddel op weg naar beter duurzaam resultaat. 

Vier inkoopvragen

  1. Heb je een overzicht van het energieverbruik van jouw bedrijf?
  2. Wat zijn de grootste bronnen van CO2-uitstoot?
  3. Welke besparingsmaatregelen gaat jouw bedrijf nemen?
  4. Communiceert jouw bedrijf extern over CO2-uitstoot en maatregelen?

Gunningsvoordeel bij aanbestedingen

Een belangrijke reden voor bedrijven om met de Milieubarometer aan de slag te gaan, is het voordeel dat ze ermee hebben bij verschillende aanbestedingen. 

De Milieubarometer is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Lees hier meer.