Wat is MVO?

MVO, people planet profitMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met oog voor uw bedrijf én uw omgeving en is haast niet meer weg te denken. Door een goede balans te zoeken tussen ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’ komt er aandacht voor thema’s als arbeidsnormen, duurzaamheid en mensenrechten. Maar ook voor klantgerichtheid, transparantie en het vermijden van corruptie.

Meerwaarde voor bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meerwaarde heeft voor bedrijven: het levert meer rendement op en heeft een positief effect op innovatie, loyaliteit, reputatie en onderscheidend vermogen.

‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’

MVO: wat wel, wat niet

 • Betekent zowel het beperken van negatieve effecten als het stimuleren van positieve effecten van bedrijfsactiviteiten. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen lokale, nationale en internationale effecten.
 • Gaat veel verder dan liefdadigheid. Het maakt integraal deel uit van de kernactiviteiten van een onderneming.
 • Bedrijven worden uitgedaagd om ook publiekelijk verantwoording af te leggen over de maatschappelijke effecten van hun handelen.
 • Gaat verder dan voldoen aan een minimale vorm van wet- en regelgeving. Het is méér doen dan de lokale wetgeving vereist.
 • Is een voorwaarde voor de continuïteit van een bedrijf, want het zorgt voor een moderne eigentijdse bedrijfsvoering.

Kijken naar uw omgeving

Voor bedrijven hoeft het niet ingewikkeld te zijn om er achter te komen wat ze kunnen doen op het gebied van MVO. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen kijkt goed naar zijn omgeving. Wat voor wensen en eisen ten aanzien van uw bedrijf hebben bijvoorbeeld de volgende partijen:

 • consumenten?
 • andere bedrijven?
 • milieuorganisaties?
 • maatschappelijke organisaties?
 • werknemersorganisaties?
 • klanten?

MVO-Wijzer

Ondernemers die op een structurele manier aan de slag willen met het onderwerp kunnen gebruik maken van de MVO-Wijzer. Met behulp van deze Wijzer kun je zelfstandig aan de slag met het implementeren van jouw MVO-beleid.

Advies van MVO-Nederland

Bedrijven die internationaal gaan ondernemen moeten het maatschappelijk verantwoord belang hiervan goed doorlichten om de consequenties te kunnen doorzien. Kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland helpt bedrijven hiermee op weg.

Meer weten over opzet, organisatie, kosten? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: E frank.winter@sparx.nl of M 06 811 922 95.