kernwaarden

kernwaarden Sparx duurzaam professioneel ondernemend

Kernwaarden zijn duurzaam, professioneel en ondernemend. Deze waarden zeggen iets over mijn manier van werken, maar ook iets over mijn verantwoordelijkheden richting u als ondernemer. 

Levenshouding: duurzaam

Ik geloof dat een balans tussen goede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en respect voor de omgeving, leidt tot betere resultaten voor zowel u als voor mij. Bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening hou ik daarom rekening met de effecten van mijn werkzaamheden op het milieu en op de mens. Voor mij betekent dát duurzaam ondernemen. Duurzaam in de zin van verbindingen creëren, elkaar ruimte en vertrouwen geven, betrokken zijn op elkaar, persoonlijke aandacht en respect voor elkaar en de omgeving. 

Werkhouding: professioneel

U kunt een professionele werkhouding van mij verwachten. Ik bied een samenhangende deskundige dienstverlening. Onze samenwerking is gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen en op duidelijke afspraken.

Toekomstgerichte houding: ondernemend

Een toekomstgerichte houding vraagt om ondernemerschap. Ondernemerschap gebaseerd op initiatief, op enthousiasme en op creativiteit. Een toekomstgerichte houding is inspirerend, energiek, dynamisch en verrijkt. Ik put mijn energie uit vernieuwen, uit voorop willen lopen en ik ervaar dat dit een enorme stimulans is voor ondernemers.

Praktisch advies en begeleiding in kwaliteits-, arbo- en milieuzorg; dé basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen