Arbomanagement veiligheidsmanagement

arbomanagementDe wet schrijft voor dat een werkgever dient te zorgen voor veilige, gezonde en prettige arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Een arbomanagement systeem helpt om op planmatige wijze de doelstellingen op arbogebied te realiseren.

Redenen voor arbomanagement

Een arbomanagementsysteem is nodig voor:

  • gezondheidsbevordering
  • bevorderen duurzame inzetbaarheid
  • tegengaan gezondheidsrisico’s en beperkingen
  • voorkomen bedrijfsongevallen
  • terugdringen van verzuim
  • terugdringen arbeidsongeschiktheid

Risico’s rondom kritische bedrijfsprocessen worden in het belang van veiligheidsmanagement in kaart gebracht. Alsmede het geheel aan maatregelen dat getroffen wordt om de risico’s te vermijden en eventuele gevolgen te beperken. Een veiligheidsmanagementsysteem – zoals het ISO 45001 – biedt daarbij structuur. Bepaalt richting, helpt bij de vertaling van maatregelen naar de praktijk en zet het melden en analyseren van incidenten centraal.

Naast veiligheid zijn ook gezondheid en welzijn van medewerkers belangrijke aspecten die bijdragen aan een betere werkomgeving. Een arbomanagementsysteem biedt aanknopingspunten voor de evaluatie, beoordeling en continue verbetering van deze aspecten en bevordert niet alleen de veiligheid van arbeid, maar ook de kwaliteit daarvan.

Meer weten

Meer weten over arbomanagement (opzet, organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: E frank.winter@sparx.nl of M 06 811 922 95.