ISO 45001 gezond & veilig werken

ISO 45001Gezond & Veilig werken heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur. ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

ISO 45001 Gezond & Veilig werken (G&VW)
voorheen Arbomanagement

Voor wie is ISO 45001 bedoeld?

Een G&VW-managementsysteem helpt organisaties om aan haar werknemers, vakbonden, overheden, klanten en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan risico’s voor veilig en gezond werken. De ISO-norm is bedoeld voor managers op het gebied van arbomanagement, gezond en veilig werken, kwaliteitsmanagement, maar ook voor overige medewerkers zoals hoofd technische dienst, bedrijfsleider, plantmanager en veiligheidskundige.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

ISO 45001 is dé managementsysteemnorm voor Gezond & Veilig Werken en sluit aan bij de High Level Structure van ISO. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO deze structuur volgt zal die goed aansluiten op ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. Op die manier kunnen organisaties hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren.

Meer weten

Meer weten over de ISO-norm Gezond & Veilig Werken (opzet, organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: E frank.winter@sparx.nl of M 06 811 922 95.