risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Als je personeel in dienst hebt, ben je wettelijk verplicht een RI&E op te stellen. Een risico-inventarisatie & -evaluatie (kortweg RI&E) is een inventarisatie van de risico’s binnen je bedrijf die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Hiermee bevorder je de gezondheid en veiligheid in jouw bedrijf. Hoe? Door inzicht in de risico’s. Je brengt alle arbeidsrisico’s in kaart, en pakt ze vervolgens aan.

arbo
Actie: Week van de RI&E

Het resultaat is minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde medewerkers.

In de risico-evaluatie maak je als werkgever een risico-inschatting van deze gevaren. Daarbij kijk je naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat dit teweegbrengt. En de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Van de uitgevoerde RI&E stel je vervolgens een plan van aanpak op. In het plan van aanpak worden verbeterpunten aangedragen die door u zelfstandig of met ondersteuning van een adviseur worden aangepakt. Na het opstellen van de inventarisatie en het plan van aanpak, worden de aandachtspunten binnen je bedrijf duidelijk. Het eindresultaat is in alle gevallen een actuele en geaccordeerde RI&E.

Ondersteuning RI&E

Wil je een RI&E zelf uitvoeren? Of wil je de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) laten uitvoeren en zoek je ondersteuning? Als adviseur van Sparx heb ik de juiste tools in huis om deze punten op te pakken. Ik help bedrijven niet alleen met het opstellen van hun RI&E, maar ook met het maken van een plan van aanpak en het uitvoeren daarvan. De wijze waarop de RI&E wordt opgemaakt wordt in overleg met de klant bepaald.

Week van de RI&E

Tijdens de Week van de RI&E van 20-24 juni bieden organisaties in heel Nederland webinars, quickscans, kortingen en telefonische consulten over de RI&E. Grijp dit moment aan om de RI&E uit te voeren of up-to-date te maken. Sparx ondersteunt de Week van de RI&E.