ISO 26000; de MVO-norm

ISO 26000, MVOOm als bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) kun je de internationale richtlijn ISO 26000 volgen. Het geeft je een normatief kader om je maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen. En geeft adviezen over het structureel invoeren. ISO 26000 is geen eisen stellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering.

De richtlijn ISO 26000

De vier hieronder genoemde onderdelen zijn de belangrijkste inhoudelijke hoofdstukken van de richtlijn. Per onderdeel wordt aangegeven wat er wordt verwacht. Het uitgangspunt hoe je dit kunt doen is:

  1. dat een organisatie vanuit een basishouding (7 MVO-principes)
  2. samen met haar omgeving (stakeholders)
  3. bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (37 onderwerpen)
  4. zij aan de slag gaat (implementatie)

    ‘Laat niet zien hoe goed je bent, maar hoe ver je bent’

Achtergrond

Er zijn verschillende internationale verdragen die betrekking hebben op MVO-onderwerpen. Bijvoorbeeld het Ruggie-beleidskader over de rechten van de mens in relatie tot het bedrijfsleven. En de VN-milieuverdragen, zoals het Protocol van Kyoto inzake klimaatverandering. De OESO-richtlijnen laten zien welke rol bedrijven hierin hebben. De ISO-norm laat zien hoe je invulling kunt geven aan de OESO-richtlijnen.

Overzicht ISO 26000

ISO is een wereldwijde organisatie en de ISO 26000-richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van organisaties en experts uit 94 landen. Het opstellen heeft plaatsgevonden op basis van ‘argumenten en consensus’. Op die manier is er een breed draagvlak ontstaan voor ISO 26000 onder de verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO’s en overige partijen.

Meer weten

Meer weten over MVO (opzet, organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: E frank.winter@sparx.nl of M 06 811 922 95.