DE ideale kwaliteitsmanager

Ideale kwaliteitsmanager

Bijna dagelijks verschijnen er berichten over de impact van de nieuwe ISO9001:2015 norm. Wat de wijzigingen betekenen voor een bedrijf en kwaliteitssysteem. En hoe bedrijven zorgt dat het kwaliteitssysteem meegroeit met de nieuwe norm. Een belangrijke taak voor de kwaliteitsmanager om dit in goede banen te leiden. Welke rol is er weggelegd voor ‘de ideale kwaliteitsmanager’?

De nieuwe norm schetst een rol voor het topmanagement en de kwaliteitsmanager die wellicht anders is dan wat nu bij veel organisaties het geval is.

Wat is nou eigenlijk de rol van ‘De ideale kwaliteitsmanager’?

De ideale invulling van de rol van kwaliteitsmanager is context geboden. Die invulling kan niet los worden gezien van de houding van het topmanagement ten opzichte van kwaliteitsmanagement en van het type organisatie en de sector waarin de organisatie actief is. Hieronder een opsomming van de kwaliteiten die de ideale kwaliteitsmanager zou moeten hebben:

  1. Heeft een plaats in de boardroom
  2. Is een kwaliteitsdeskundige
  3. Vertaalt strategie en doelen naar de werkvloer
  4. Heeft een omgevingsradar
  5. Is een proces deskundige
  6. Kent zijn rol
  7. Is de leraar
  8. Beschikt over een goed netwerk

Wat doet een kwaliteitsmanager?

Een kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement heeft betrekking op het leveren van optimale kwaliteit met betrekking tot goederen en/of diensten. Naast het optimaal leveren van kwaliteit kunnen andere zaken belangrijk zijn, zoals wet- en regelgeving en milieunormen, die voor verbeteringen vatbaar kunnen zijn. Het houden van toezicht en het regelmatig rapporteren aan de directie en andere belanghebbenden zijn belangrijke taken als kwaliteitsmanager.

Kwaliteitsmanagement is veelzijdig 

Ook is de kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor het aansturen van andere medewerkers en het onderhouden van contacten met alle belanghebbenden. Een kwaliteitsmanager is dus gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten van kwaliteit. Kwaliteitsmanagement kan in het kort het beste omschreven worden als het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten, diensten of productieprocessen.

Innovatie als kwaliteits-aspect

Kwaliteitsmanagement is geen vast gegeven en kan betrekking hebben op alles wat met kwaliteit te maken heeft. Met andere woorden kan ook het verbeteren van de dienstverlening van een organisatie onder de verantwoordelijkheid vallen van een kwaliteitsmanager. Als een kwaliteitsmanager verantwoordelijk is voor het verbeteren van productieprocessen kan er ook sprake zijn van een procesmanager. In het algemeen is het zo dat een kwaliteitsmanager ook actief betrokken is bij innovatieprojecten. Dit is het geval, omdat innovatie meestal niet los gezien kan worden van het beteren van de kwaliteit. Kwaliteitsmanagement kan ook betrekking hebben op educatie, waardoor de kennis en dus de kwaliteit zal toenemen.

Een uitgebreide artikel over de nieuwe rol vind je hier.