milieumanagement ISO14001

milieumanagement ISO14001

Met een milieumanagement ISO14001 systeem kan uw organisatie zich onderscheiden van concurrenten en kan de relatie met externe partijen, zoals omwonenden en overheid, aanzienlijk verbeteren. Via een milieumanagement systeem, zoals ISO14001, wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.

In ISO14001 norm staat centraal
  • Voldoen aan wet- en regelgeving en beheersing van milieu-risico’s
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie door het stellen van doelen

Vooral door het stellen van doelen is het mogelijk om milieu- en ook financiële besparingen te realiseren.

 

ISO14001

Het milieumanagementsysteem volgens ISO14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren. Te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Zodat de milieudoelstellingen van het bedrijf kan worden behaald.

‘Collega’s dragen enthousiast bij aan een beter milieu’

Milieuaspecten

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een bedrijf die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een bedrijf moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen. Bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden. Zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

Vermindering milieubelasting

ISO14001 geeft niet aan wat een acceptabele milieubelasting is. Het bedrijf bepaal zelf op basis van een analyse van haar milieuaspecten en de mogelijke effecten daarvan op het milieu, met inachtneming van de wettelijke vereisten en in communicatie met belanghebbende partijen. ISO14001 stelt daarbij als voorwaarde dat een bedrijf streeft naar het voortdurend verbeteren van haar milieuprestaties, ofwel naar vermindering van haar milieubelasting.