ISO 9001 themas

Thema’s

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn verschillende onderdelen van het bedrijfsproces. Het is belangrijk dat deze management thema’s goed worden gecoördineerd. Bedrijven hebben hiervoor vaak een KAM-manager. De afkorting KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Sparx is gespecialiseerd in KAM-management. In het menu Thema’s leest u meer over management-onderwerpen. Namelijk kwaliteits-, Arbo- en milieumanagement en MVO.

Een zeer belangrijk aspect van het werk van de KAM-manager is de certificeringen rondom de ISO-normen en het managen van de risico’s. Voldoen aan de ISO-normen en inspelen op de ontwikkelingen in de markt, zorgen voor een aantal belangrijke uitdagingen.

  1. Kennisborging in de organisatie

Veel organisaties beschikken over enorm veel kennis. Medewerkers die al jaren werkzaam zijn, zijn waardevol voor de organisatie. De uitdaging is echter, om de kennis niet bij de betreffende medewerkers alleen te laten. Daarnaast is er nog het feit dat we in een informatiemaatschappij leven; informatie is overal en de informatieberg blijft groeien.

De uitdaging is daarom om deze kennis en informatie voor iedereen beschikbaar te stellen. Waar eerder altijd verwacht werd is dat de KAM-manager alles wist. En op de hoogte was van veranderende wet- en regelgeving. Het is nu de kunst om informatie en kennis zo te borgen, zodat dit voor iedereen beschikbaar is. De KAM-manager hoeft niet alles meer zelf te weten, maar met de juiste tools en processen stelt hij/zij belangrijke informatie beschikbaar voor alle medewerkers uit uw organisatie.

  1. Flexibel risico’s managen

Voor het managen van risico’s worden veelal de stappen van het RISMAN-model (risicomanagement-model) gebruikt:

  • Uitvoeren integrale risicoanalyse
  • Vaststellen beheersmaatregelen
  • Implementeren beheersmaatregelen
  • Evalueren beheersmaatregelen

Lees meer over het RISMAN-model.

  1. Vastleggen om te groeien

KAM-management is in de basis het nauwkeurig vastleggen, beschrijven en documenteren van processen en belangrijke informatie. Om boetes of schandalen te voorkomen, borgt u informatie hierover. Zodoende voldoet uw organisatie aan normen en certificeringen. Toch gaat het niet alleen hier om. Uw organisatie groeit door te sturen op kwaliteit, Arbo en milieu. Het komt de kwaliteit van producten en diensten ten goede en dit heeft automatisch effect op de klanttevredenheid. Door te voldoen aan eisen en regelgeving rondom Arbo draagt u bij aan het welbevinden van uw medewerkers en ook dit zorgt voor een positief effect voor uw organisatie. Medewerkers die tevreden zijn, stralen dit uit en dit werkt door op uw klanten. Door zaken rondom milieu op orde te hebben, voorziet u in een goed imago en ook dit draagt bij aan de groei van uw organisatie.

Tot slot levert het vastleggen van besluiten of processen u ook inzicht in uw werkwijze en processen van dit moment. U ziet daardoor ook gemakkelijk kansen en mogelijkheden om te verbeteren.

  1. Kansen voor verbeteringen signaleren

Kansen signaleren om als organisatie te verbeteren, is een belangrijke uitdaging voor de KAM-manager. Het is dus niet een beroep dat dient als noodzakelijk kwaad, maar het is juist een positie die er is om het verbeterpotentieel van de organisatie inzichtelijk te maken en daarmee aan de slag te gaan. In plaats van passief te kijken of er wordt voldaan aan alle eisen en regelgeving en lijstjes af te vinken, is de KAM-manager van toegevoegde waarde door kansen inzichtelijk te maken en uw organisatie te helpen een verbeterslag te maken.