Bent u in compliance?

Compliance is een essentieel onderdeel in milieumanagement. Het is bedoeld om inzicht te krijgen of uw bedrijf voldoet aan alle voor u geldende regels. Goed compliance management vereist een goede structuur. Gebruik het 6-stappenplan om compliance (management) in uw organisatie in te voeren. Dit plan volgt de Plan Do Check Act-cyclus. Hoe ziet het stappenplan eruit?

Stap 1) Scope, aspecten en verplichtingen

Welke verplichtingen zijn op uw organisatie van toepassing? Kijkend naar uw processen en activiteiten zijn dit uw vergunning(en), direct werkende wet- en regelgeving, normen, interne verplichtingen en klantvereisten. In relatie tot de geïdentificeerde risico’s, zoals beschreven in de arbo-RI&E en het milieuaspectenregister, vormt dit overzicht van verplichtingen de basis voor compliance.

Stap 2 en 3) Maatregel- en takenmatrix

Uit de diverse verplichtingen komen eisen voort. Per eis definieert u een specifieke maatregel, waarmee u aantoont dat aan de eis is voldaan (maatregelmatrix). De maatregelmatrix vertaalt de maatregelen naar concrete taken voor actiehouders in uw bedrijf, of verwijst naar specifieke documenten of procedures. Samen vormt dit een borgingsmatrix van uw verplichtingen.

Compliance is een essentieel onderdeel in milieumanagement

Stap 4 en 5) Actieve aansturing en monitoring

Het actief aansturen van uw bedrijf vanuit de lijn is essentieel voor het voldoen aan uw verplichtingen. Door vast te leggen in hoeverre acties zijn uitgevoerd en afwijkingen zijn opgevolgd, wordt duidelijk in hoeverre u in compliance bent. Daarnaast geven periodieke audits aanvullend inzicht in uw compliance-status.

Stap 6 Veranderen en bijsturen

Op basis van prestatie-indicatoren biedt Sparx ondersteuning bij het analyseren en aanpassen van bedrijfsprocessen. We helpen ook bij de interne en externe verslaglegging hiervan. Tenslotte zijn het bijhouden van wijzigingen in verplichtingen, zoals wet- en regelgeving en veranderingen in uw bedrijfsvoering (Management of Change, MoC) van groot belang om in compliance te blijven.

Bent u in compliance?

Wil je meer weten over ISO 14001 milieumanagement? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem direct contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.