energiemanagement

Wanneer is energiemanagement interessant? Energiemanagement of -zorg houdt in dat een bedrijf structurele en economische maatregelen neemt. Dit om het gebruik van energie en grondstoffen te minimaliseren. Het helpt bedrijven aan hun MJA3-doelstellingen te voldoen.

Wanneer is energiemanagement interessant?
Het is vooral interessant wanneer uw energiekosten op jaarbasis meer dan tienduizend euro bedragen. De meeste bedrijven komen al snel aan dit bedrag. En hebben vaak een veelvoud aan energiekosten. In dat geval zijn de investeringen die het systeem met zich meebrengen lonend. Energiemanagement dient stapsgewijs en weloverwogen te gebeuren. Daarom is het alleen succesvol wanneer het binnen je gehele organisatie leeft en draagvlak heeft.

Terugdringen energieverbruik en
verbeteren energieprestaties

Plan-do-check-act
Energiemanagement is het voortdurend doorlopen van de cyclus om de energie-efficiëntie te vergroten: beleid maken, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan nieuw beleid maken. Met deze plan-do-check-act-cyclus (Deming circle) realiseer je continu verbeteringen.

Implementeren
Bedrijven zijn vrij in hun keuze voor een managementsysteem. Het doel is echter altijd hetzelfde: continue prestatieverbetering op het gebied van energie-efficiëntie. Het omvat de organisatorische structuur. Afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Procedures, processen en voorzieningen voor het uitvoeren van energiemanagement.

Volgens de ISO 50001
Je kunt ervoor kiezen om een systeem te baseren op de internationale standaard ISO 50001. Deze standaard sluit goed aan bij de ‘Referentie Energiezorg’.  Hiermee voldoet u aan de eis van systematische energiezorg voor MJA3-deelnemers.