Lean Manufacturing managementmethode

Lean manufacturingLean Manufacturing is een managementmethode die gericht is op het creëren van maximale waarde voor de klant door verspillingen zoveel mogelijk te reduceren. Het streeft naar ‘slanke’ productie waarbij de kosten omlaag gaan en het bedrijfsresultaat wordt verbeterd. Deze methode is een bewezen effectief middel voor bedrijven die flow-gestuurd en stuksgewijs produceren. Uit ervaring blijkt: hoe meer bewerkingsstappen, hoe meer bronnen van verspilling in een proces geïdentificeerd en geëlimineerd kunnen worden.

De 3 Mu’s
Binnen Lean Manufacturing worden de zogenoemde 3 Mu’s geïdentificeerd; Muda, Mura en Muri. Deze 3 Japanse termen zijn vormen van verspilling en zijn volgens velen het belangrijkste binnen Lean Manufacturing. Elke Mu bevat een eigen vorm van verspilling, namelijk:

Muda
Muda omvat de activiteiten die beslag leggen op de resources maar geen waarde toevoegen, zoals:

 1. Overproductie
 2. Voorraad
 3. Defecten
 4. Transport
 5. (zoek)Beweging
 6. Wachttijden
 7. Onbenut Talent

Mura
Mura zijn ongelijkheden binnen een productieproces, waarbij tempowisselingen het meest voorkomend zijn. Het kan voorkomen worden door productietijden te reguleren en zo te zorgen dat de productie evenredig verdeeld wordt over een bepaalde tijd.

Muri
Muri gaat over machine- en/of mancapaciteit. Er is binnen Lean Management sprake van Muri wanneer een mens of machine boven capaciteit produceert. Een goed voorbeeld hiervan is een werknemer die te veel werk moet uitvoeren, waardoor hij in een ongezonde werksituatie terecht komt.

Bronnen van verspilling
Deze ‘bronnen van verspilling’ worden opgespoord via value stream mapping. Dat houdt in dat middels een stroomdiagram in kaart wordt gebracht welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen en welke niet. Het doel van lean manufacturing is vervolgens, om de ‘waardestroom’ zo groot mogelijk te maken. Om dat voor elkaar te krijgen wordt (naar keuze) gebruik gemaakt van diverse productieconcepten die in de twintigste eeuw zijn ontwikkeld, zoals just-in-time productie en visual manufacturing.

Voordelen van Lean Manufacturing
De effecten van Lean Manufacturing zijn groot. Deze methode leidt tot allerlei voordelen zoals;

 • Reductie van de doorlooptijden
 • Sneller factureren door de verkorte doorlooptijd
 • Hogere productiviteit
 • reductie van ruimte
 • Grotere flexibiliteit
 • Vermindering van het onderhanden werk
 • Verlaging van de voorraadwaarde

Voor welke bedrijven is deze managementmethode geschikt?
Lean manufacturing is met name interessant voor bedrijven die flow-gestuurd en stuksgewijs produceren. Hoe meer bewerkingsstappen, hoe meer bronnen van verspilling uit een productieproces of toeleverketen kunnen worden verwijderd. Voorbeelden van dergelijke situaties vind je in de automotive, de grafimedia- metaal- en de elektronicasector.

Laat Lean Six Sigma vandaag nog voor je werken

Wil je meer weten over deze organisatiemethode? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem direct contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.