Kwaliteitsmanagementprincipes

De basis van ISO 9001 wordt gevormd door acht kwaliteitsmanagementprincipes. Deze principes gebruikt het uitvoerend management om hun organisatie naar betere prestaties te begeleiden. Sinds 2000 baseert ISO haar normen op deze principes:

 1. Klantgerichtheid
 2. Leiderschap
 3. Betrokkenheid van medewerkers
 4. Procesbenadering
 5. Systeembenadering van management
 6. Continue verbetering
 7. Besluitvorming op basis van feiten
 8. Win-winrelaties met leveranciers
 1. Klantgerichtheid

Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten. Zij moeten daarom de huidige en toekomstige behoeften van hun klanten begrijpen, om aan hun eisen voldoen en ernaar streven om hun verwachtingen te overtreffen.

 1. Leiderschap

Leiders bepalen de doelgerichtheid van de organisatie. Zij streven naar effectiviteit en efficiëntie. En scheppen en onderhouden een intern klimaat waarin mensen volledig betrokken worden bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

 1. Betrokkenheid van medewerkers

Mensen op alle niveaus zijn de kern van een organisatie. Hun betrokkenheid maakt het mogelijk dat hun bekwaamheden in het voordeel van de organisatie gebruikt worden.

 1. Procesbenadering

Een gewenst resultaat wordt efficiënter bereikt als de activiteiten en de betrokken middelen worden gemanaged als een proces.

 1. Systeembenadering van management

De systeembenadering is een werkwijze om verschijnselen te bestuderen als een geheel, met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met de omgeving. Het vaststellen, begrijpen en managen van onderling samenhangende processen als een systeem verhoogt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie om haar doelstellingen te bereiken.

 1. Continue verbetering

De continue verbetering van de processen en producten van de organisatie moet een permanente doelstelling van de organisatie zijn. Een veel gehanteerde methodiek hierbij is de Deming cirkel PDCA (Plan – Do – Check – Act).Deming circle plan do check act

 1. Besluitvorming op basis van feiten

Doeltreffende beslissingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie. Toepassing van dit principe houdt onder meer in dat u zeker stelt dat u gegevens en informatie genereert die:

 • Betrekking heeft op de doelstellingen
 • Voldoende nauwkeurig en betrouwbaar zijn
 • Toegankelijk zijn voor wie ze moeten gebruiken
 1. Win-win relaties met leveranciers

Een organisatie en zijn leveranciers zijn onderling afhankelijk en een wederzijds voordelige verhouding verbetert de capaciteit van allebei om waarde tot stand te brengen.