managementsysteem

Een managementsysteem stelt een bedrijf in staat continu aan gestelde eisen te voldoen. Evenals de prestaties op bepaalde gebieden (in het geval van kwaliteit, maar ook voor bijvoorbeeld arbo en milieu) te verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om een dergelijk managementsysteem te laten certificeren. Waardoor het ook een belangrijk marketinginstrument kan vormen. Waarmee je tevens voldoet aan de wensen van opdrachtgevers.

Een managementsysteem, wat is dit nu eigenlijk?

Een managementsysteem brengt structuur aan in de wijze waarop zaken intern georganiseerd zijn. Immers schept het duidelijkheid in de formele afspraken welke binnen het bedrijf gemaakt zijn. Bovendien is het systeem een systematische aanpak om beleid en doelstellingen op te stellen en deze vervolgens te realiseren.

Focus op continue verbeteren

Het managementsysteem zorgt ervoor dat doelstellingen beheersbaar worden gemaakt. Doordat systematisch (de naam zegt het al) gewerkt wordt met de onderwerpen van de doelstellingen. Daarnaast zorgt het managementsysteem  voor continu verbetering van resultaten om die doelstellingen te benaderen. Vaak met behulp van de Deming Cirkel – gebaseerd op het principe Plan – Do – Check – Act.

Besparingen in het productieproces

Voordelen voor je bedrijf

Een managementsysteem helpt je bedrijf om beleid te formuleren waarmee systematisch de risico’s (milieu, arbo, veiligheid)  worden beheerst en de prestaties verbeterd. Het gebruik van een een dergelijk systeem leidt tot:

  • betere procesbeheersing;
  • nieuwe inzichten in de eigen processen met ideeën voor verbetering als gevolg;
  • zicht op risico’s en mogelijkheden deze te beheersen;
  • de juiste informatie om prioriteiten te stellen;
  • hogere motivatie van medewerkers door de directe betrokkenheid.
Resultaten

Het voordeel kan zich op verschillende manieren ‘uitbetalen’:

  • besparingen in het productieproces (minder afval en fouten) – Lean manufactoring;
  • betere marktpositie;
  • goede relatie met klanten en leveranciers;
  • betere interne communicatie;
  • lagere verzekeringspremies.
Investeer vandaag nog in je bedrijf

Meer weten over welke voordelen een managementsysteem biedt voor je bedrijf?
Of meer informatie over mijn diensten op gebied van kwaliteit, arbo en milieu (organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.