kwaliteitsmanagement ISO9001

Minder kosten, een hoger rendement.  En een betere waardering van klanten: het ideale plaatje voor je bedrijf. Dit bereik je door middel van een goed opgezet ISO9001 kwaliteitsmanagement systeem.

Om goede stappen te zetten, worden kansen en bedreigingen, in relatie met interne zwakke en sterke punten, afgewogen. Tevens wordt de richting uitgewerkt in: beleid, doelen, afspraken over werkzaamheden en beheerste werkprocessen. Immers speelt kwaliteitsmanagement ISO 9001 hierbij een belangrijke houvast.

‘Ik wil mijn organisatie verder verbeteren’

ISO 9001:2015 heeft ten opzichte van de voorgaande versie een krachtig verbeter potentieel. Waarbij de zogenaamde High Level Structure (kortweg HLS) de basis vormt.  Kortweg zijn er vijf voorwaarden die een maximale benutting van de norm mogelijk maken (lees hoe dit precies zit):

  1. Volledige integratie en leiderschap
  2. Procesbenadering
  3. Gemeenschappelijke structuur ISO-normen
  4. Risicoanalyse
  5. Analyse van kansen
Continue verbeteren

Deming Cirkel is de basis waarop een goed werkend kwaliteitszorgsysteem draait. Immers gaat het om continue verbeteren van kwaliteit.  De kwaliteitscirkel van Deming is een goed controlemiddel om de kwaliteit van veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie te bewaken. Samengevat bestaat de cirkel uit vier belangrijke stappen: Plan, Do, Check en (Re-) Act. Ook wel genaamd PDCA-cyclus.kwaliteitsmanagement ISO 9001

Een managementsysteem, wat is dit nu eigenlijk?

Een managementsysteem stelt een bedrijf in staat continu aan gestelde eisen te voldoen. Evenals de prestaties op bepaalde gebieden (in het geval van kwaliteit, maar ook voor bijvoorbeeld arbo en milieu) te verbeteren. Daarnaast is het ook mogelijk om een dergelijk managementsysteem te laten certificeren. Waardoor het ook een belangrijk marketinginstrument kan vormen. Waarmee je tevens voldoet aan de wensen van opdrachtgevers.

Een managementsysteem brengt structuur aan in de wijze waarop zaken intern georganiseerd zijn. Immers schept het duidelijkheid in de formele afspraken welke binnen het bedrijf gemaakt zijn. Bovendien is het systeem een systematische aanpak om beleid en doelstellingen op te stellen en deze vervolgens te realiseren.

Ga vandaag nog aan de slag

Meer weten over welke voordelen kwaliteitsmanagement biedt voor je bedrijf. En hoe je gecertificeerd kan worden?
Of meer informatie over mijn diensten op gebied van kwaliteit, arbo en milieu (organisatie, kosten)? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.