MVO

MVO, sustainability, maatschappelijk verantwoord ondernemenBedrijven hebben verschillende redenen om zich met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bezig te houden. En hebben hun drijfveren gevat in een heus duurzaam beleid. In de praktijk spelen altijd meerdere motieven een rol. Eigenlijk zijn er drie hoofdmotieven te noemen:

Omdat het loont

MVO draagt bij aan de financiële prestaties van bedrijven. Onder meer door de stijgende vraag naar duurzame producten en diensten, maar bijvoorbeeld ook omdat de arbeidsproductiviteit verhoogt.

Duurzaamheid is vanzelfsprekend

Omdat het moet

Soms worden bedrijven gedwongen om zich (meer) met het onderwerp bezig te houden. Bijvoorbeeld door consumentenboycots, mediaschandalen, stakingen of ingrijpen van de overheid. Vaak houden ze zich dan niet aan de minimale maatschappelijke normen, waardoor ze hun ‘license to operate’ verliezen. Bedrijven die zich met MVO bezig houden krijgen minder te maken met zulke acties en boycots.

Verder vindt zowel de Nederlandse overheid als de internationale gemeenschap het van belang dat bedrijven zich aan wetten en internationale richtlijnen houden.

Omdat het hoort

Niet alleen financiële overwegingen spelen een rol. Veel bedrijven doen het omdat zij een steentje willen bijdragen aan de maatschappij en ze het milieu niet teveel willen belasten. Ze doen aan MVO omdat ze vinden dat het hoort. Bij sommige ondernemingen, zoals Triodos Bank en Ecostyle, liggen ethische motieven zelfs aan de basis van het bedrijf. Duurzaamheid vormt de kern van hun bedrijfsstrategie.

Wil je werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met behulp van de MVO-Wijzer kun je zelfstandig aan de slag met het implementeren van jouw MVO-beleid.