werkwijze ISO9001 kwaliteitsmanagement

Werkwijze

Sparx heeft veel ervaring met het opzetten van managementsystemen bij bedrijven. Deze vaardigheid is ontwikkeld door een persoonlijke en praktische werkwijze.  Een werkwijze die verder gaat dan alleen het behalen van het certificaat. Hierbij staan drie belangrijke stappen centraal:

Stap1: Inventariseren

Eerst brengen we gezamenlijk de uitgangspunten van het managementsysteem in kaart. Daarom wordt allereerst een concrete planning gemaakt van het certificeringtraject.

Stap 2: Implementeren

In dit traject geven we veel aandacht aan een effectieve opzet van het managementsysteem. Een opzet die geheel past binnen uw bedrijf. Zo staan we uitvoerig stil bij het creëren van  betrokkenheid voor alle medewerkers. Dit door bijvoorbeeld instructiebijeenkomsten.

‘Draagvlak bij alle medewerkers is essentieel’

Stap 3: Certificeren

De implementatiefase wordt afgerond met een proef audit. Dit is een extra controle om te beoordelen of uw bedrijf klaar is voor certificering. Bovendien heeft dit als voordeel dat uw medewerkers vertrouwd raken met een externe audit.

Werkwijze toetsing

Na certificering is het belangrijk om uw managementsysteem praktisch en actueel te houden. Bovendien wilt u uw bedrijf steeds verbeteren. Daarom kunt u periodiek een toetsing laten verrichten.

Meer weten

Meer specifieke informatie over de nieuwe ISO-norm. En hoe u ISO9001 gecertificeerd kan worden vindt u op deze pagina.

Heeft u een andere vraag. Of wilt u vrijblijvend een advies voor uw bedrijf. Neem dan direct contact op.