CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot door praktische maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing en hun kennis te delen, zowel in het eigen bedrijf als in de keten.

CO2-Prestatieladder CO2 reductie footprint

Reductie reductie reductie

De CO2-Prestatieladder heeft als doel de CO2-reductie substantieel te vergroten door bedrijven te stimuleren om CO2 te reduceren binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De CO2-Prestatieladder biedt daarvoor bedrijven een gestructureerde aanpak waar ook gunningvoordeel mee kan worden behaald bij aanbestedingen. In de praktijk levert de ladder daarnaast een structurele energie- en kostenbesparing op voor het bedrijf.

Regie in eigen hand

Een belangrijk kenmerk van de ladder is dat bedrijven vrij zijn om de implementatie op hun eigen manier vorm te geven. De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven op een efficiënte en doeltreffende manier het beoogde resultaat (CO2-reductie) te behalen, door een mogelijke aanpak en mogelijke goede oplossingen te beschrijven. Het staat je uiteraard altijd vrij om je eigen aanpak te kiezen, zolang je aan de eisen van de CO2-Prestatieladder voldoet. Deze staan omschreven in het Handboek CO2-Prestatieladder.

Aantoonbaarheid projecten met gunningsvoordeel

De inspanningen die je bedrijf neemt richten zich op al je projecten. Projecten met gunningvoordeel hebben daarom een speciale status tijdens de audits: voor deze projecten moet je met documentatie aantonen hoe je in dat specifieke project de eisen van de CO2-Prestatieladder toepast. 

Voorbeelden van projecten zijn:

  • een bouwproject of onderhoudscontract (aannemer)
  • een advies- of ontwerpopdracht (ingenieursbureau)
  • levering van goederen of diensten (transportbedrijf)

Milieubarometer

Een handig instrument om de CO2-footprint en milieubelasting inzichtelijk te maken is de Milieubarometer. De verbruiksgegevens zoals gas, elektra en water worden in de Milieubarometer omgerekend naar milieubelasting. 

Maatregellijst

Bedrijven stellen voor de CO2-Prestatieladder ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen vast en definiëren reductiemaatregelen. Met behulp van de maatregellijst kunnen bedrijven zich vergelijken met sectorgenoten met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Voor bedrijven die beginnen met CO2-Prestatieladder kan de lijst ook ideeën opleveren voor mogelijk te nemen maatregelen.

In de rapportage Resultaten Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2019 wordt het gebruik van de Maatregellijst weergegeven in cijfers.

Tot slot nog

We willen bovenal bereiken dat u, naast het behalen van het certificaat, substantieel bijdraagt aan CO2– reductie door daadwerkelijk aan de slag te gaan met energiebesparing, kennis op te doen over innovaties en door praktische maatregelen in te voeren bij projecten.

Interesse?

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Bel dan naar 06-811 922 95, vul het contactformulier in of mail naar frank.winter@sparx.nl.