Verschil Lean en Six Sigma

Organisatiemethoden Lean en Six Sigma liggen in elkaars verlengde. Daarom worden beide technieken vaak naast elkaar gebruikt om effectief verbeteringen te realiseren op lange termijn. Maar deze technieken zijn verschillend. En dat is maar goed ook. De belangrijkste verschillen vind je hieronder.

Essentiële verschillen

De meest essentiële verschillen tussen beide technieken zijn dat Lean meer gericht is op het verbeteren van flow in processen en het elimineren van verspillingen. Bij Six Sigma staat meer het reduceren van defecten centraal door variantie te verminderen. 

Lean Six Sigma

De overeenkomsten

Er zijn ook overeenkomsten tussen de twee technieken. Bij beide methoden staat de klant centraal. Het scheppen van waarde voor de klant is hierbij het uitgangspunt. Beide methoden gebruiken veel dezelfde tools en technieken om processen te verbeteren.

Combinatie werkt goed

Alleen Six Sigma implementeren binnen een organisatie is vaak niet succesvol gebleken. Het afleveren van een verbeteroplossing, hoe mooi en effectief ook, is vaak niet voldoende. Als er geen continue verbetercultuur heerst binnen een organisatie, is het lastiger om een Six Sigma verbetering te laten werken. Daarom werkt juist de combinatie van beide methoden zo goed. Waar Lean ervoor zorgt dat elke medewerker elke dag met continu verbeteren bezig is, zorgt Six Sigma voor de structuur. Het creëert betrokkenheid van de medewerkers, zonder de gestructureerde projectaanpak uit het oog te verliezen. Een Lean Six Sigma organisatie verbetert elke dag. Verbeteren zit de medewerkers als het ware in het bloed.

Ga vandaag nog aan de slag

Wil je meer weten over deze organisatiemethode? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem direct contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page