Tag archieven: organisatiedoelen

Interne audits: hoe het vaak gaat…

interne auditsBij het uitvoeren van interne audits en controles ligt de nadruk nog vaak op de planning en techniek van de audit zelf. Ze worden dan vooral benaderd als controle-instrument ten behoeve van compliance. Er wordt voorbij gegaan aan de verbeterpotentie die in de audit verscholen ligt. Audits hebben daardoor een negatief imago: ze zorgen voor ‘periodieke paniek’ en worden gezien als ‘tijdrovend’ en ‘zonde van de tijd’. Dat is jammer want op die manier schieten audits hun doel flink voorbij.

…hoe het ook kan!

Door interne audits en controles anders te benaderen en in dienst te stellen van de organisatiedoelen kunnen ze juist een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de organisatie.