Tag archieven: milieubarometer

Waarom CO2-uitstoot inzichtelijk maken cruciaal is voor kleine bedrijven

In de huidige zakelijke wereld is duurzaamheid niet langer een optie, maar een noodzaak. Kleine bedrijven kunnen aanzienlijke voordelen behalen door hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom jouw bedrijf dit zou moeten overwegen:

Kostenefficiëntie

Energiebesparing: Door een duidelijk beeld te krijgen van je energieverbruik, kun je inefficiënties identificeren en kostenbesparende maatregelen nemen. Dit kan variëren van het overschakelen op energiezuinige ledverlichting tot het optimaliseren van apparatuur.

Optimalisatie van middelen: Door je middelen effectiever te gebruiken, kun je aanzienlijke besparingen realiseren op lange termijn.

Wet- en Regelgeving

Vooruitlopen op Regelgeving: Steeds meer overheden stellen eisen aan de CO2-uitstoot van bedrijven. Door proactief je CO2-uitstoot inzichtelijk te maken, zorg je ervoor dat je voldoet aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die bedrijven verplicht om transparant te rapporteren over hun milieuprestaties en duurzaamheidsinspanningen. Door je CO2-uitstoot tijdig inzichtelijk te maken, ben je goed voorbereid op deze en andere toekomstige vereisten.

Subsidies en fiscale voordelen: Veel overheden bieden subsidies, belastingvoordelen en andere financiële prikkels aan bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen. Dit kan een aanzienlijke financiële stimulans zijn.

Marktpositie en Concurrentievoordeel

Duurzaamheidsprofilering: Bedrijven die actief werken aan CO2-reductie kunnen zich profileren als duurzame en verantwoorde organisaties. Dit is aantrekkelijk voor klanten en partners die waarde hechten aan milieubewustzijn.

Voorkeur bij aanbestedingen: Steeds meer bedrijven en overheden geven de voorkeur aan leveranciers die hun duurzaamheidsimpact inzichtelijk hebben gemaakt en aantoonbare stappen zetten om deze te verminderen.

Risicomanagement

Klimaatrisico’s beheersen: Door je CO2-uitstoot en energieverbruik inzichtelijk te maken, kun je risico’s beter beheersen die samenhangen met stijgende energieprijzen en klimaatverandering.

Reputatieschade voorkomen:  Transparantie in duurzaamheidsinitiatieven kan je bedrijf beschermen tegen reputatieschade door negatieve publiciteit over milieubelasting.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Bijdragen aan milieubescherming:  Door je CO2-uitstoot te meten en te reduceren, draag je bij aan de strijd tegen klimaatverandering en milieubescherming.

Stimuleren van duurzaam gedrag:  Je kunt een voorbeeld stellen en anderen inspireren om ook duurzamer te opereren.

Interne Motivatie en Betrokkenheid

Betrokkenheid van werknemers:  Medewerkers voelen zich vaak meer betrokken en gemotiveerd als ze werken voor een bedrijf dat verantwoordelijkheid neemt voor zijn milieu-impact.

Cultuur van duurzaamheid:  Het inzichtelijk maken en actief reduceren van CO2-uitstoot kan bijdragen aan een bedrijfscultuur waarin duurzaamheid een centrale rol speelt.

Hoe begin je?

Data verzamelen:  Begin met het verzamelen van gegevens over energieverbruik, afvalproductie, vervoerskilometers, etc.

 CO2-voetafdruk berekenen:  Gebruik tools en methodologieën om je CO2-uitstoot te berekenen. Een tool waarmee Sparx werkt is de Milieubarometer(Sparx is officieel adviseur van de Milieubarometer).

 Doelen stellen:  Stel haalbare en meetbare doelen voor CO2-reductie.

 Maatregelen implementeren:  Voer concrete maatregelen uit om je CO2-uitstoot te verminderen.

 Monitoring en rapportage:  Monitor de voortgang en rapporteer regelmatig om de effectiviteit van de maatregelen te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Door deze stappen te volgen, kan jouw kleine bedrijf niet alleen zijn milieu-impact verminderen, maar ook profiteren van de vele voordelen die voortkomen uit een solide duurzaamheidsstrategie. Begin vandaag nog met het inzichtelijk maken van je CO2-uitstoot en zet de eerste stap naar een duurzamere toekomst! 

Over ons

Bij Sparx zijn we gespecialiseerd in het helpen van kleine bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen. Met onze expertise en op maat gemaakte oplossingen zorgen we ervoor dat jouw bedrijf niet alleen duurzamer wordt, maar ook profiteert van de vele voordelen die dit met zich meebrengt. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie!

op weg naar een duurzamere zorg

Huisartsen Zuid Kennemerland e.o. (HZK) heeft een stap voorwaarts gezet in haar streven naar duurzaamheid door gebruik te maken van de Milieubarometer. Deze praktijk, die zich niet alleen toelegt op het verstrekken van medische zorg, maar ook op het creëren van een gezonde en milieuvriendelijke omgeving voor haar patiënten en medewerkers, heeft de Milieubarometer ingezet als een instrument om haar milieu-impact te meten, te monitoren en te verminderen.

De Milieubarometer biedt de praktijk de mogelijkheid om haar energie- en waterverbruik, afvalproductie, mobiliteit en andere milieuaspecten in kaart te brengen. Met deze gegevens kan de praktijk gerichte maatregelen nemen om haar impact op het milieu te verminderen. Dit omvat onder andere het scheiden en verminderen van afval, het promoten van duurzame mobiliteit onder medewerkers en patiënten, en het gebruik van milieuvriendelijke producten en materialen.

Op weg naar een Duurzamere Zorgomgeving

Een belangrijk aspect van de Milieubarometer is de bewustwording die het creëert onder medewerkers en patiënten. Door transparant te zijn over haar milieu-impact, spoort de praktijk hen aan om ook duurzame keuzes te maken in hun dagelijks leven. Dit draagt niet alleen bij aan een gezondere planeet, maar ook aan een gezondere samenleving als geheel.

De invoering van de Milieubarometer in huisartsenpraktijk HZK illustreert de groeiende rol van zorginstellingen in het bevorderen van duurzaamheid en het beschermen van het milieu. Door concrete acties te ondernemen en bewustwording te stimuleren, kunnen zij een positieve impact hebben op zowel het milieu als de gezondheid van hun gemeenschap.

Start met verduurzamen!

Wil je graag Milieubarometer-ondersteuning van een adviseur uit jouw regio? Als geregistreerd adviseur sta ik klaar om te helpen! Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

MVO: duurzaamheid meten

In de Milieubarometer kun je de milieumeting uitbreiden naar onderdelen van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO). Naast milieugegevens kun je ook extra gegevens naar keuze invullen en van doelgrafieken voorzien. Voorbeelden zijn gegevens over ziekteverzuim, scholing en inzet voor maatschappelijke doelen.

Op het doelendashboard zie je de score van alle doelen in één overzicht. Daar zie je aan de stoplichtkleuren (rood-oranje-groen) of je je ambities haalt.

Zie bij Afbeeldingen: ‘doelendashboard’ onder Milieubarometer

Ga vandaag nog aan de slag

Lees meer over de duurzaamheidstool Milieubarometer.

Of neem voor vrijblijvend advies contact op. 
Mobiel 06-811 922 95 / frank.winter@sparx.nl.