Checklist AVG

Je bent misschien al bekend met de AVG-wetgeving. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Het is bedoeld ter bescherming van persoonsgegevens. De wet is van toepassing op organisaties die persoonsgegevens verzamelt. Wat de wetgeving voor u als organisatie inhoud staat in onderstaande checklist AVG.

AVG privacy wetgeving

Wat betekent de AVG voor jou?

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. Je hebt verantwoordingsplicht en moet kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt. Met documenten moet je kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. En je moet kunnen bewijzen dat je geldige toestemming hebt gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maak je gebruik van de diensten van een verwerker, dan moet een en ander worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Checklist AVG: de privacywet in 10 stappen

Als organisatie kun je stappen ondernemen om AVG-proof te zijn. Om je hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen op een rijtje gezet:

1: Bewustwording

2: Rechten van betrokkenen

3: Overzicht verwerkingen

4: Data Protection Impact Assessment

5: Privacy by design & privacy by default

6: Functionaris voor de gegevensbescherming

7: Meldplicht datalekken

8: Bewerkersovereenkomsten

9: Leidende toezichthouder

10: Toestemming

Deze stappen kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Meer weten

Wil je meer weten over dit onderwerp en informatiemanagement? Of wil je praktische hulp bij het AVG-proof maken van je organisatie? Gebruik dan het aanvraagformulier of neem direct contact op met Frank Winter: mobiel 06-811 922 95 of frank.winter@sparx.nl.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page