oorzaak-analyse: Visgraatdiagram

oorzaak-analyse visgraatdiagramHet Visgraatdiagram, ook wel Oorzaak-Gevolgdiagram of Ishikawadiagram genoemd, identificeert de mogelijke oorzaken van een effect of een probleem.

Het Visgraatdiagram is een handig visueel middel om, tijdens een brainstormsessie met werknemers die met een probleem te maken hebben, de oorzaken van dat probleem op te sporen.

Werkwijze oorzaak-analyse

Schrijf het probleem aan de rechterkant in het midden van van het papier (of het bord of de flipchart). Trek een lange rechte pijl ernaartoe. Het te analyseren probleem staat dus in de kop van de vis.

Begin te brainstormen over de mogelijke oorzaken. Deze moeten worden geplaatst in een van de vijf categorieën van hoofdoorzaken die Ishikawa onderscheidde:
1. Methode van werken
2. Machine (uitrusting)
3. Mens
4. Materialen
5. Meting en Omgeving.

De bedoeling is om de keten van oorzaak en gevolg bloot te leggen. De oorzaakcategorieën worden op het papier voorgesteld als zijtakken (kleine graten) van de hoofdgraat van de vis.

Een heel belangrijke vraag bij het brainstormen om de mogelijke oorzaken te vinden, is: “Waarom gebeurt dit?”. Door steeds deze vraag te stellen, kom je achter de oorzaken van een oorzaak (de suboorzaken). Elke categorie heeft vertakkingen naar deze suboorzaken.

Bron: asq.org

Op asq.org is een excell-template te downloaden: http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/fishbone.html (onderaan de pagina)

Voor uitleg over deze tool, kijk op https://youtu.be/bNDlg1h-za0 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page